Praktijkinformatie

Balie Zwietering huisarts

Spreekuren

De praktijk is alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland. Klik hier voor meer informatie.

Spreekuren

Er is zowel in de ochtend als in de middag een spreekuur. De spreekuren verlopen volgens afspraak. Voor het maken van een afspraak met een van de huisartsen kunt u bellen met de doktersassistente (via het praktijk telefoonnummer 043-3624135). De assistente zal u enkele vragen stellen over de reden van uw afspraak. Zij kan dan inschatten hoe dringend het probleem is en of zij u al een advies kan geven. Er wordt per afspraak 15 minuten ingepland/gereserveerd. Als u meerdere klachten heeft of de huisarts langer wilt spreken, wilt u dit dan aangeven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden/dan wordt er meer tijd ingepland.
.
U kunt ook een afspraak maken op het spreekuur van de doktersassistente. Voorbeelden zijn bloeddruk meten, bloed prikken, wondverzorging, spuiten zetten etc.

Huisbezoek

Een huisbezoek is bedoeld voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn naar het gewone spreekuur te komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. U belt hiervoor met de doktersassistente of de huisarts langs kan komen. Voor het aanvragen van huisbezoeken dient u in de ochtend tussen 8.00 en 11.00 uur te bellen. Houdt u daar alstublieft rekening mee. Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, heeft dat onze voorkeur. De onderzoek- en behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis en u wordt meestal sneller en beter geholpen.

Telefonisch spreekuur

Als u een vraag voor de huisarts heeft die telefonisch kan worden afgehandeld kunt u dit aangeven bij de doktersassistente, de huisarts streeft er naar dezelfde dag terug te bellen.

Spoedgevallen

In een echt levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. De mensen achter het landelijke noodnummer kunnen direct alle benodigde hulpdiensten inschakelen, zoals de politie, de brandweer en de ambulance. 112 is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

.
Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken in de huisartsenpraktijk. U kunt direct naar de praktijk komen. Wij zijn alle werkdagen geopend van 08.00-17.00 uur. Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

Online afspraak maken

Het mogelijk om ook online een afspraak in te plannen op het spreekuur. Op deze tijdstippen kunt u een afspraak maken voor 1 klacht.

E-consulten

U kunt de artsen via de WebApp door middel van een e-consult consulteren, u krijgt dan binnen 2 werkdagen een reactie. Deze vorm van consultatie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige, niet spoedeisende vragen. U dient zich eenmalig voor de WebApp te registeren bij de assistente omdat wij uw identiteit met zekerheid moeten vaststellen.

Beeldbellen

Beeldbellen is in onze praktijk mogelijk. U kunt dan de huisarts zien en spreken met behulp van uw eigen computer, Ipad of smartphone. Vraag naar de mogelijkheden bij de assistente.

Labuitslagen raadplegen

Wanneer u inlogt in het patiënten portaal, kunt u zelf uw labuitslagen raadplegen. Op deze website kunt u inloggen in het patiëntenportaal onder het kopje home op deze website. Mocht u nog geen inloggegevens hebben, kunt u hiervoor contact opnemen met de assistente.

Telemonitoring en thuismeting

Soms kan het prettig zijn om in uw thuisomgeving bepaalde metingen te verrichten, zodat u hiervoor niet steeds naar de praktijk hoeft te komen.  Thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of glucosewaarden kunt u dan makkelijk aan ons doorgeven. Onze huisartsenpraktijk biedt de mogelijkheid om de volgende soorten telemonitoring (thuis) te laten verrichten:

 

  • bloeddrukmeting: 24-uurs of meting enkele keren per dag;
  • Holter-ecg om de elektrische activiteit van het hart te meten;
  • glucosemetingen;
  • zuurstofsaturatie;
  • gewicht;
  • foto van bijvoorbeeld huiduitslag of het volgen van wondgenezing.

.
Tijdens een consult met de huisarts zal samen met u bepaald worden of u in aanmerking komt voor een thuismeting.

Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Dit kan via de telefoon aan de assistente of via het patiënten portaal. Mocht u nog geen account hebben, neem dan contact op met de praktijk.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Avond/weekenddienst
Uitsluitend voor spoedgevallen: Huisartsenspoedpost Maastricht en Heuvelland (nabij Spoedeisende Eerste Hulp MUMC)

Zie www.hapmaastricht.nl
Tel. 043-7500123
Maandag- vrijdag 17.00-08.00 uur en in weekend vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
.
De huisartsenspoedpost is bedoeld voor dringende, spoedeisende medische zorg buiten kantooruren voor patiënten uit de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.
.
De huisartsenspoedpost is er WEL voor:

dringende, spoedeisende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts:

   • acute, verontrustende verschijnselen
   • plotselinge, heftige pijn;
   • Hoge koorts (bij uw kind);
   • toenemende ernstige ziekte.

.
De huisartsenspoedpost is er NIET voor:

   • problemen die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts, zoals lastige, maar niet ernstige klachten en al langer bestaande klachten;
   • klachten die u ’s avonds wilt bespreken, omdat u overdag geen tijd heeft om naar uw eigen huisarts te gaan;
   • herhaalrecepten;
   • een tweede mening (second opinion);
   • algemene medische vragen.
Oogcontrole dokter Zwietering

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond.

Inschrijven als nieuwe patiënt

U bent welkom als nieuwe patiënt in onze praktijk indien u in Amby of een van de omliggende wijken woont.

Via het patiëntenportaal op de Homepage of via een inschrijfformulier aan de balie kunt u zich aanmelden.

Uitslagen

Voor uitslagen van aangevraagde onderzoeken kunt u de doktersassistente bellen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Herhaalmedicatie

Via het patientenportaal heeft u inzage in uw medicatie. Tevens kunt u eenvoudig herhaalmedicatie aanvragen.
Let op: om te kunnen inloggen in het patientenportaal heeft u inloggegevens nodig die u kan aanvragen bij de doktersassistente.

Heeft u (nog) geen toegang tot het patientenportaal dan kunt u ook herhaalmedicatie bestellen door te klikken op “herhaalrecept” bovenaan op de homepage.

Praktijkondersteuning

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam, een praktijkondersteuners Somatiek en een praktijkondersteuner GGZ. De praktijkondersteuners voeren hun taken uit in intensieve samenwerking met de huisarts. Om een afspraak te maken met een van deze praktijkondersteuners heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Naast de twee praktijkondersteuners in de praktijk werken wij ook samen met een diabetes verpleegkundige, een praktijkondersteuner GGZ kind en Jeugd en een praktijkondersteuner verslaving middelen.

.
Praktijkondersteuners Somatiek en Ouderenzorg
Miranda Eberson-Tummers is verpleegkundige. Zij begeleiden mensen met chronische lichamelijke ziekten, zoals:

   • Diabetes Mellitus (suikerziekte);
   • Chronische longaandoeningen (COPD en astma);
   • Hart- en vaatziekten (Cardiovasculair Risico Management).

Hiernaast heeft Miranda ook ouderenzorg in haar takenpakket, zij begeleidt ouderen met complexe problematiek, bijvoorbeeld thuiswonende dementerende ouderen.
.
Klik hier voor meer informatie.
.
Ook voert zij longfunctie onderzoek uit en kan zij u begeleiden met stoppen met roken.
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
.
Diabetes Verpleegkundige
Mevrouw Danielle Moens is diabetes verpleegkundige in het MUMC te Maastricht en heeft maandelijks spreekuur in de huisartsenpraktijk voor Diabetes patiënten die insuline gebruiken.
.
Praktijkondersteuner GGZ volwassenen
Mevrouw Keshia van der Heijden is praktijkondersteuner GGZ en begeleidt mensen met psychische en psychosociale klachten, zoals stress, somberheid en depressie, angsten, relatie- en werkproblematiek.
Zij is aanwezig op woensdag en om de week op donderdag.
.
Klik hier voor meer informatie.
.
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd
Mevrouw Judith Corduwener, Mandy Smeets en Anne Bemelmans zijn psychologen en begeleiden kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen. Psychische en psychosociale problemen komen veel voor, ook bij kinderen en jeugdigen. Deze problemen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het kind en kunnen zich op veel verschillende manier uiten. Bijv. door gedragsproblemen, emotionele problemen, lichamelijke problemen, enz.
Na een kort gesprek kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH Kind en Jeugd. U krijgt daar dan een eerste intakegesprek. De POH Jeugd maakt in dat gesprek een inventarisatie van de klachten en problemen. De POH Jeugd adviseert vervolgens u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de problemen. Dit kan bestaan uit een kortdurende behandeling bij de POH Jeugd. Deze behandeling kan zowel aan het kind/jeugdige gegeven worden als aan ouders in de vorm van opvoedingsondersteuning. Als er andere hulp nodig is, kunt u worden doorverwezen naar een andere zorginstantie die beter aansluit bij uw hulpvraag.
De praktijkondersteuners GGZ jeugd hebben spreekuur in de stadspoli’s Oost en West.
.
.
Geen kosten
Aan de gesprekken met deze praktijkondersteuners zijn voor u géén kosten verbonden. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat is deze zorg ook vrij van eigen risico.
.
Heeft u vragen over de declaratie door ZIO inzake de praktijkondersteuner chronische zorg, klik hier.
Heeft u vragen over de declaratie door ZIO inzake de praktijkondersteuner GGZ, klik hier.

Doktersassistente

Bij eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u denken aan:

   • bloeddruk controle;
   • urine onderzoek;
   • bloed prikken;
   • geven van injecties;
   • verzorgen van wonden;
   • hechtingen verwijderen;
   • uitspuiten van oren;
   • controleren van de bloedsuiker;
   • aanstippen van wratten;
   • maken van uitstrijkjes;
   • zwangerschapstesten.

.
Hiernaast kan de doktersassistente een aantal onderzoeken doen in opdracht van de huisarts:

   • ECG (hartfilmpje);
   • 24-uurs bloeddruk meting;
   • elektronische bloeddruk meting thuis;
   • event recording en holter (opsporen van ritmestoornissen);
   • audiogram (gehoortest);
   • Doppler (bloedvatonderzoek);
   • allergietest;
   • CRP meting (infectie maat).

.

Huisarts in opleiding

Huisartsenpraktijk Zwietering is een opleidingspraktijk voor huisartsen. In samenwerking met de huisartsenopleiding van de Universiteit Maastricht worden er huisartsen opgeleid. Huisarts Zwietering is sinds 2004 huisarts-opleider. De opleiding tot huisarts duurt drie jaar waarbij er tweemaal een jaar in een opleidingspraktijk gewerkt wordt en een jaar een aantal stages worden gelopen. De huisarts in opleiding werkt dus steeds een jaar, onder supervisie van huisarts Zwietering, in onze opleidingspraktijk. In onze praktijk werkt daarom vaak een AIOS mee, een “Arts In Opleiding tot Specialist”.
.
De AIOS heeft zijn basisartsopleiding afgerond en is bevoegd om zelfstandig te werken, maar  werkt wel onder toezicht van de huisarts-opleider. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid om te overleggen altijd aanwezig is en dat sommige zaken op enig moment van de dag nog gezamenlijk doorgenomen worden. Daarnaast vinden leergesprekken plaats met de huisarts-opleider.

logo opleidingspraktijk
De assistente zal bij het maken van een afspraak eventueel vragen of dat ook bij de huisarts in opleiding gepland kan worden. Als u dat perse niet zou willen, kan het zijn dat uw afspraak pas later gepland kan worden.

Accreditatie / Kwalificering

Accreditering
Onze praktijk is geaccrediteerd binnen HAZO-24 door Lloyd’s Register. HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie.
.

.
Kwaliteit van onze zorg
Onze praktijk heeft in 2016 het HaZo24-certificaat behaald. Dit betekent dat onze praktijk geaccrediteerd is binnen HAZO-24 door Lloyd’s Register, een nieuwe accreditering voor 24-uurs-huisartsenzorg in Nederland.

.
De patiënt staat binnen dit kwaliteitssysteem centraal en vormt het uitgangspunt bij het maken van verbeterplannen rondom continuïteit van zorg, effectieve zorgverlening en het aanbieden van de juiste zorg. Tijdens een intensief traject hebben wij, alle medewerkers, hard gewerkt om kwaliteit binnen de praktijk vorm en inhoud te geven. Met het behalen van het certificaat legt de praktijk een basis voor continue verbetering van de kwaliteit van zorg. De wensen, mening en ervaringen van onze patiënten spelen hierbij in de toekomst een steeds grotere rol, want optimale zorg voor patiënten is waar het uiteindelijk allemaal om draait.
.

Om te voldoen aan continue verbetering maken wij ook gebruik van een patiënten enquête, zowel voor de reguliere zorg als de ketenzorg. Wij stellen het op prijs als u een enquête wilt invullen, zo kunnen wij onze zorg aan u verbeteren. Klik hier om de enquête in te vullen.
.

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw opmerking of klacht op te lossen.

.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

.
Wilt u een klacht liever schriftelijk indienen ?

Dat kan eenvoudig met dit formulier. Wij reageren altijd op uw klacht en proberen samen met u tot een oplossing te komen.

.
Wij handelen met onze klachtenprocedure conform de richtlijnen van SKGE, voor meer informatie: zie Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl.

reisprik logo
Oormeting Zwietering
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuringen

Rijbewijskeuringen worden niet in de praktijk uitgevoerd.
.
U kunt hiervoor terecht bij onderstaande instanties/ keuringsartsen:

.
Voor meer informatie zie CBR – Home NL en SMA

Translate »
Call Now Button